Kasat

Kim jesteśmy

Działalność rozpoczęliśmy w 1994 r.
W obecnej formie prawnej od 2000 r. Wśród strategicznych obszarów działalności naszej firmy najważniejszą rolę odgrywa Internet, jako medium o niemal nieograniczonym potencjale.

Co robimy

Marketing, reklama, e-commerce
Podstawą naszej działalności jest tworzenie
i zarządzanie serwisami internetowymi,
a także usługi z zakresu e-commerce oraz reklamy i promocji w sieci.


KASAT Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Jaśminowa 2/4


Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281562, wysokość kapitału zakładowego 62.400 zł

KASAT sp z o.o.
ul. Jaśminowa 2/4, 55-080 Kąty Wrocławskie

Tel: (+48 71) 799 19 38
Mob: (+48) 502 300 775

info@kasat.pl